Hvad er et kørselsforbud?

Du kan højst have én kørekortovertrædelse inden for de første 3 år efter, at du