Kørelæreruddannelse

Hos Quick Trafikskole tilbyder vi kørelæreruddannelse til personbil kategori B

Vores instruktører har mange års erfaring og kan tilbyde dig kvalitetsundervisning, så du hurtigt kan gennemføre din kørelæreruddannelse.

 

Pris

Første del: 12000kr.

Anden del: 23000kr.

Introvideo

Formelle krav

Du skal være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.

  • Du skal have erhvervet førerret, og du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.
  • Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.
  • For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.

Kilde: fstyr.dk

Hvornår kan jeg starte med min kørelæreruddannelse?

Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen på Quick Trafikskole, skal forinden opfylde følgende krav:

Erhvervet førerret til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj). Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal ansøgeren have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.

Gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point. (kilde: fstyr.dk

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere om vores kørelæreuddannelse.

Høj beståelsesprocent

Vi har en statistik som vi er meget stolte af hos Quick Trafikskole. Vores høje beståelsesprocent driver os så garanti og sikkerhed for et forløb hvor der bliver taget hånd om den enkelte elevs behov bliver en realitet.

Mere end 14 års erfaring

Vores kørelærere har mere end 14 års erfaring, dette gør at du som elev kan være sikker på, at vi hurtigt og sikkert kan få dig igennem processen om at få et kørekort.

Medlem af Dansk Kørelærer-Union

Vælg altid en køreskole som er medlem af DKU.
Quick Trafikskole er medlem af DKU, som er hovedorganisationen for Danmarks kørelærere. DKU arrangerer løbende kurser og efteruddannelse for landets kørelærere, hvilket sikrer at undervisningen altid er opdateret og tidssvarende.

Quick Trafikskole er som medlem af DKU også omfattet af et ankenævn og en Garantifond.
Dermed er du som elev sikret og har mulighed for at klage til Ankenævn for Køreundervisning, hvis du har været utilfreds med undervisningen eller har været udsat for dårlig behandling. Garantifonden sikrer at du får udbetalt erstatning, hvis du anker og får medhold.

Dansk kørelærer-Union
Trafikstyrelsen
Rådet For Sikker Trafik
Ballerup Kommune
Politi