COVID-19

RETNINGSLINJER

Teoriundervisning udgør et arrangement i bekendtgørelsens forstand. Det er derfor kun lovligt at afholde teoriundervisning, hvis der ikke er flere end 10 personer til stede, medmindre deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene. I givet fald må der være op til 500 personer til stede samtidig. Såfremt undervisningen foregår i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne være opfyldt.

Det er lovligt at afholde praktisk køreundervisning. Køreskolerne opfordres til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

HVAD BETYDER DET SÅ FOR DIG?

Dansk Kørelærer-Union

Mundbind:

– Det er endnu ikke belyst om køreskoler er underlagt påbuddet om mundbind i forbindelse med teori- og køreundervisning. Først når den nye bekendtgørelse offentliggøres vil vi vide mere herom.

Teoriundervisning:

– Hvis Eleverne sidder ned på faste pladser i undervisningen med retning mod “tavlen” må der være 500 personer til stede samtidig, hvis afstandskravene overholdes. Afstandskrav = 1 meter

 

ALLE NUVÆRENDE RETNINGSLINJER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Amin TaiybiCovid-19