Covid-19

Du bedes læse nedenstående informationer omkring Covid-19 restriktioner.

Kære elev

Køreskolen har åbent.

Der gælder dog stadigvæk visse restriktioner, det du skal når du kommer på køreskolen eller har praktisk undervisning, er at bære mundbind og kunne fremvise at du har fået fortaget en negativ covid-19 test der ikke er mere end 72 timer gammel.

Coronapas

Med coronapas skal elever og prøvetagere dokumentere følgende over for undervisere, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet:

1) negativt test, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

2) positiv test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, eller

3) gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektronisk, og navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

For yderligere information om coronapas, henvises der til sundhedsmyndighedernes information herom.

Coronapasset skal forevises ved ankomst til et lokale eller køretøj, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over og hvortil offentligheden har adgang:

– Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssig køretest,

– Lokaler eller køretøjer, hvorfra der afvikles forprøver eller afsluttende prøver.

Der er ikke krav om coronapas i følgende tilfælde:

-Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test,

– Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Bortvisning

Bortvisning skal ske i følgende tilfælde:

1) ved uberettiget undladelse af brug af mundbind,

2) hvis der ikke kan fremvises gyldigt coronapas.

Quicktrafikskole overholder regeringens sundhedsråd, og har derfor indført tiltag, som sikrer maksimale forhold imod smittespredning.

Teoriundervisning

  • Lokaler indrettes så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og eleverne, fx ved at fordele elever i mindre hold eller over flere lokaler mv.
  • Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der så vidt muligt er mindst 2 m’s afstand mellem personerne i lokalet.
  • Sundhedsmyndighederne anbefaler eleverne til at møde præcis, så de undgår fælles ventetid inden teoriundervisning.

Praktisk køreundervisning

Køreskolerne opfordres til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at:

  • Have fokus på hygiejne
  • Holde behørig afstand
  • Have en hensigtsmæssig adfærd.

ALLE NUVÆRENDE RETNINGSLINJER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER