Salgs- og handelsbetingelser

Betalingsvilkår

Quick trafikskole ApS fremsender en daglig eller månedlig faktura pr. e-mail til kunden på de leverede ydelser hos Quick trafikskole ApS.

Såfremt indbetaling ikke foretages rettidigt, vil Quick trafikskole ApS fremsende to rykkere.

Kunden kan til enhver tid få udbetalt tilgodehavende ved fremsendelse af e-mail til: info@quicktrafikskole.dk

Reklamationer vedrørende leverede ydelser foretages ved at kontakte os.

Ændring af vilkår

Quick trafikskole ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår.

Opsigelse af kontoaftale

Kundens aftaleansvarlige kan til enhver tid skriftligt opsige kontoaftalen og evt. skyldige beløb indbetales.

Misligholdelse

Quick trafikskole ApS kan opsige kundeaftalen med øjeblikkelig virkning pga. misligholdelse.

Vilkår for anvendelse af ordning

Får kunden mistanke om, at kundekontoen er blevet misbrugt skal der straks rettes henvendelse til Quick trafikskole ApS på e-mail: info@quicktrafikskole.dk

Oplysninger om kundeforhold

Quick trafikskole ApS indestår for at de oplysninger, der modtages i forbindelse med oprettelse og administration af denne ordning, kun vil blive anvendt af Quick trafikskole ApS.

Privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik sikrer at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt.